Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

Code Rainbow Trading For Amibroker

Code Rainbow Trading For Amibroker

Rainbow Trading For Amibroker là một công cụ hoàn toàn miễn trong amibroker đã được tích hợp trong Trading Plus, hệ thống giúp cho nhà đầu tư dễ dàng xác định được mức độ vận động, độ mạnh của cổ phiếu và còn xác định được mức độ tích lũy của từng cổ phiếu.

Công cụ được thiết kế đẹp mắt và dễ dàng quan sát trên đồ thị. Giúp cho nhà đầu dễ dàng và nhanh chóng xác định được mức độ vận động của cổ phiếu cũng như độ mạnh. Khi rải Rainbow càng thu hẹp thể hiện rằng cổ phiếu đang có xu hướng tích lũy lại, khi Rainbow mở rộng ra thể hiện rằng mức độ vận của cổ phiếu đã mạnh lên.
Rainbow Trading

Hướng dẫn sử dụng:

- Sự gộp lại của dải Rainbow: Thể hiện sự dao động hẹp dần và đang tích lũy.
- Dải Rainbow mở rộng ra: Thể hiện vận động giá rộng ra, thể hiện rõ xu hướng đi lên hay đi xuống. Cùng với đó thể hiện sự mạnh yếu của xu hướng giá. Những dải màu của Rainbow thể hiện được các mức hỗ trợ kháng cự của cổ phiếu.

Code amibroker:

F186_Rainbow();

Xem thêm:

TRÂN TRỌNG


Post a Comment

0 Comments