Header ads

Thẻ cào F186 Thông báo:Phiên bản mới nhất Trading Plus đã phát hành thành công. Quý NĐT có thêm công cụ nâng cao và nâng cấp phái sinh chuyên nghiệp hơn bao giờ hết...! TRÂN TRỌNG!

AFL Amibroker VAP | Code Volume At Price

AFL Amibroker VAP | Code Volume At Price


Khối lượng được biểu thị ở từng mức giá của cổ phiếu. Như chúng ta đã biết, khối lượng thông thường chỉ biểu thị cho từng phiên giao dịch mà thôi.

Volume At Price in the chart

Tôi tin rằng, sẽ không ít người mong muốn rằng làm như thế nào để biết mức giá đó có bao nhiêu khối lượng được giao dịch đây? Mức giá đó nhiều người mua bán không? Từ đó ta rút ra tại mức giá đó sẽ có rất nhiều người giao dịch và có không ít người đang nắm giữ cổ phiếu tại mức giá đó.
Bot tín hiệu cổ phiếu
Xem thêm:
- Code afl amibroker tích lũy - phân kỳ.
- Code afl amibroker tín hiệu Histogram.
- Code afl amibroker Magic

Code afl amibroker miễn phí, code VAP:
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates,0);
//==============================================================
// Signal Buy Sell
// Production by: Trading Plus
// Date: 16/10/2012
// Contact: tradingplus.dt@gmail.com
// Version: 5.2.1.1
//==============================================================
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} {{OHLCX}} Vol %.0f {{VALUES}}", V )); Plot( Close, "", colorWhite, styleCandle ); PlotVAPOverlay( Param("lines",260,10,1000,1), Param("width",10,1,99,1), ParamColor("color", colorLightGrey), Param("style",2,0,7,1) );

Post a Comment

0 Comments