Header ads

Thẻ cào F186 Thông báo:Phiên bản mới nhất Trading Plus đã phát hành thành công. Quý NĐT có thêm công cụ nâng cao và nâng cấp phái sinh chuyên nghiệp hơn bao giờ hết...! TRÂN TRỌNG!

Bắt đáy cổ phiếu cùng dòng tiền và tìm đáy

Bắt đáy cổ phiếu cùng dòng tiền và tìm đáy

Hello, hôm này mình sẽ hướng dẫn quý nhà đầu tư chiến thuật bắt đáy cổ phiếu hiệu quả dựa vào công cụ dòng tiền và công cụ tìm đáy.

Phương pháp của chiến thuật này là sử dụng Công cụ dòng tiền (Money Index) để tìm ra nhóm ngành cạn dòng tiền, nghĩa là dòng tiền bị rút ra tối đa. Và sử dụng Công cụ xác định vùng tạo đáy (Find Floor) để xác định cổ phiếu đó đã tạo đáy hay chưa.

Lưu ý: Cổ phiếu tạo đáy là cổ phiếu nằm/thuộc nhóm ngành mà xác định dòng tiền cạn tối đa.

Ví dụ (Ảnh, cổ phiếu PLX): Xem xét nhóm dầu khí, thấy nhóm này đã cạn dòng tiền. Sau đó, tiến hành kiểm tra từng cổ phiếu trong nhóm ngành dầu khí xem có cổ phiếu nào tạo đáy chưa.

Cổ phiếu PLX - Nhóm dầu khí

Các vùng mua đánh dấu trong ảnh, đều thỏa mãn điều kiện: 1. Nhóm ngành dầu khí đã cạn tiền và 2. Cổ phiếu PLX đến vùng tạo đáy. Nên xem thông tin và tính chất của công Money Index và Find Floor dưới đây.

Cảnh báo: Đây là phương pháp bắt đáy cổ phiếu, bắt đáy dòng tiền của nhóm ngành. Nên không phù hợp với tất cả quý nhà đầu tư.

Xem thêm:

TRÂN TRỌNG

Post a Comment

0 Comments