Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

RS Index - Truy tìm cổ phiếu mạnh nhất

RS Index - Truy tìm cổ phiếu mạnh nhất

Trong bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu một công cụ trong bộ Indcator xác định sự dịch chuyển dòng tiền nhé. Và trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu công cụ Sức mạnh giá RS hay còn gọi là RS Index (không phải RSI nhé).

Chỉ số RS của AAV trong lĩnh vực Hàng tiêu dùng

Công cụ được phát triển trên nền tảng nâng cao của hệ thống Trading Plus. Đây là một trong những công cụ phát hiện sự dịch chuyển dòng tiền.

Tính năng

- Tìm ra cổ phiếu nào mạnh/yếu nhất trên toàn thị trường.
- Tìm ra một cổ phiếu mạnh/yếu trong một nhóm ngành.
- Xếp hạng cổ phiếu theo sức mạnh giá của cổ phiếu.
- Kết hợp với công cụ dòng tiền để lựa chọn một cổ phiếu ảnh hưởng nhất trong ngành.

Code amibroker RS Index

_SECTION_BEGIN("RS Index");
/*----CHI SO SUC MANH GIA
- Suc manh gia toan thi truong
- Suc manh gia theo nhom nganh
- Suc manh gia theo watchlist theo doi
- Suc manh gia phan loai co phieu
*/
F186_RS_Find();
_SECTION_END();

Hướng dẫn sử dụng

Đây là một trong những công cụ nâng cao liên quan đến sự dịch chuyển dòng tiền, chính vì vậy bạn phải tạo được watchlist theo nhóm ngành, ngành hay một lĩnh vực. Trong những watchlist này bạn sẽ cho những cổ phiếu có cùng chung một nhóm ngành, ngành hay một lĩnh vực vào trong một watchlist đó.

Hướng dẫn sử dụng RS Index

Hướng dẫn tạo watchlist

Xem thêm:

TRÂN TRỌNG

Post a Comment

0 Comments