Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

Cộng tác viên

Ưu đãi dành cho công tác viên

Đã trải qua thời gian phát triển và nâng cấp, hiện nay Trading Plus cung cấp chính sách công tác viên, cùng nhau chia sẻ lợi nhuận. Ưu đãi dành cho công tác viên các cá nhân, tổ chức và các công ty chứng khoán như sau.

Lưu ý: Từ ngày 01/05/2021, hệ thống cộng tác viên tuân theo chính sách hoạt động trên nền tảng F186 BOT nhé, chính sách được ưu đãi tốt hơn là được hưởng 5% tiền mặt trọn đời luôn nhé. Xem chi tiết tại https://www.f186bot.top.

Đối với các cá nhân

Các cá nhân, NĐT hay bất cứ ai cũng có thể kiếm tiền rồi nha. Đối với cá nhân chúng tôi ưu đãi chương trình công tác viên thật sự hấp dẫn. Chương trình dành cho các cá nhân sẽ được hưởng 5% giá trị key của lần mua đầu tiên. Với bất cứ khách hàng nào đều được hưởng ưu đãi 5% giá trị tiền mặt được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, và điều kiện cũng như chính sách:
- Dành cho tất cả cá nhân, tất cả ai cũng có thể tham gia và được hưởng ưu đãi.
- Không cần đăng ký bất kỳ thông tin nào.
- Cá nhân đó không thể tự tạo key kích hoạt.
- Thanh toán giá trị key trực tiếp qua Trading Plus.
- Để xác nhận thông tin chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp với 2 bên.

Ví dụ: Cá nhân A giới thiệu được 12 khách hàng mua key 1 năm giá trị mỗi key là 8 triệu, sau khi hoàn tất quá trình xác minh thông tin. Cá nhân A sẽ được nhận tiền mặt là 12*8*5% = 4.800.000 VNĐ chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Đối với công ty chứng khoán và các tổ chức

Đối với các công ty chứng khoán (môi giới) và tổ chức có thể tiếp cận trên 15 khách hàng trở sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt lớn. Nhận ngay tiền mặt 20% giá trị key cho lần key đầu tiên, có kèm theo điều kiện cũng như chính sách:
- Công ty hay tổ chức tham gia sẽ trực tiếp hướng dẫn khác hàng tạo key và hướng dẫn thanh toán. Hiện tại hệ thống tự tạo key và thông tin thanh toán tự động gửi đến khách hàng là của bên Trading Plus.
- Bên tham gia sẽ biết thông tin khác hàng qua trò chuyện và hướng dẫn khách hàng. Khi khách hàng hoàn tất thanh toán, bên tham gia sẽ gửi thông tin khách hàng cho Trading Plus.
- Sau khi kiểm tra thông tin khớp, bên tham gia sẽ nhận được 5% tiền hoa hồng (nếu chưa đủ 15 khách hàng). Nhận 20% tiền hoa hồng từ lúc đủ 15 khách hàng trở lên, các khách hàng trước đó sẽ được hoàn tiếp 15% còn lại.
- Được thanh toán trực tiếp qua ngân hàng bằng hình thức chuyển khoản.

Ví dụ: Công ty/Tổ chức A đã có 16 khách hàng, trong đó có  5 khách hàng mua key 6 tháng là 4tr và 11 khách hàng mua key 1 năm là 8tr. Vậy số tiền bên Công ty/Tổ chức nhận được là 6*4*20% + 11*8*20% = 22.400.000 VNĐ.Trading Plus

Post a Comment

0 Comments