Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

Code amibroker BW Alligator tích lũy và tín hiệu mua

Code amibroker BW Alligator tích lũy và tín hiệu mua

BW Alligator là một bộ công cụ indicator trong amibroker hoàn toàn miễn được tích hợp tính năng lọc cổ phiếu và truy tìm ra những cổ phiếu tích lũy có tín hiệu mua tốt. Trên đồ thị hiển thị các thang màu đồng thuận với các tín hiệu của cổ phiếu.

BW Alligator là một bộ công cụ indicator trong amibroker được tích hợp tính năng lọc cổ phiếu và truy tìm ra những cổ phiếu tích lũy có tín hiệu mua tốt. Trên đồ thị hiển thị các thang màu đồng thuận với các tín hiệu của cổ phiếu.

BW Alligator Amibroker

Code được tích hợp tính năng lọc cổ phiếu, hiển thị đầy đủ các thông tin của từng cổ phiếu kèm theo các giai đoạn tín hiệu của cổ phiếu.

Explore BW Alligator Amibroker

Hướng dẫn sử dụng

- Màu vàng: Vùng tích lũy, trên bảng lọc hiển thị Accumulate
- Màu xanh: Xu hướng tăng, trên bảng lọc hiển thị Up
- Màu đỏ: Thể hiện đi xuống, trên bảng lọc hiển thị Down.
- Tín hiệu mua: Hôm trước tích lũy, hôm nay break lên vùng xanh, trên bảng lọc hiển thị Buy.
- Tín hiệu bán: Hôm trước tích lũy, hôm nay break xuống vùng đỏ, trên bảng lọc hiển thị Sell

Code Amibroker

F186_BW_Alligator();

Xem thêm:

TRÂN TRỌNG

Post a Comment

0 Comments