Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

Xác định điểm mua chuẩn lướt sóng

Xác định điểm mua chuẩn lướt sóng

Hello quý nhà đầu tư, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn quý nhà đầu tư xác định điểm mua chuẩn lướt sóng cổ phiếu. Công cụ cần để xác định điểm mua chuẩn bao gồm: 1. Signal Trading (Xác điểm mua), 2. Money Index (Xác định dòng tiền) và F186-Risk (Xác định đã tạo đáy). Để xem chi tiết các công cụ này, vui lòng xem list bài viết dưới đây.


Đầu tiên để xác định điểm mua chuẩn lướt sóng an toàn và chính xác nhất thì tín hiệu đó cần hội tụ đủ các yếu tố sau:

1. Signal Trading: Báo điểm mua (Mũi tên đi lên). Công cụ này tính năng quét tìm cổ phiếu có tín hiệu mua. Cổ phiếu này phải thuộc trong nhóm ngành có dòng tiền vào.

2. Money Index: Cho thấy dòng tiền đang vào nhóm ngành đó. Đường màu trắng trên công cụ dòng tiền chính là dòng tiền đang vào.

3. F186 - Risk: Nằm trên đường màu tín (Cao hơn giá trị 7.5) và đang có đầu đi xuống.

Điểm mua chuẩn cổ phiếu KBC - Nhóm BĐS

Ví dụ (Ảnh, cổ phiếu KBC): Cổ phiếu hội đủ 3 yếu tố: Có dòng tiền vào nhóm ngành BĐS, có tín hiệu mua chuẩn và chỉ số xác nhận đã tạo đáy đang đi xuống.

Xem thêm:

TRÂN TRỌNG

Post a Comment

0 Comments