Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

Định giá cổ phiếu | Tìm giá trị thực của cổ phiếu

Định giá cổ phiếu | Tìm giá trị thực của cổ phiếu

Rất nhiều phương pháp giúp chúng ta có thể định giá được một cổ phiếu, hay nói cách khác chính là cách tìm giá trị thực của cổ phiếu. Tuy nhiên, không có phương pháp nào hoàn chỉnh và có sự hướng dẫn chi tiết cả.

Mình đảm bảo rằng những bài viết hướng dẫn định giá cổ phiếu bạn hoàn toàn không tìm được giá trị thực từ những giữ liệu đã có. Toàn là kiểu ước tính doanh thu, khả năng tăng lên bao nhiêu??? Nói tóm lại những bài hướng dẫn đó đều là cho khả năng tăng giá trước rồi mới tìm giá trị cần mua. Thế thì tìm làm gì nữa, tôi cho rằng khả năng tăng đến bao nhiều rồi thì tính làm gì cho mệt.

Cách định giá cổ phiếu

Trong bài viết này mình sẽ cho bạn phương pháp tính giá trị thực của cổ phiếu từ các dữ liệu của báo cáo tài chính như: LNST, EPS, PE để đi tìm giá trị thực của cổ phiếu.

- Truy cập vào công cụ định giá cổ phiếu: https://www.f186bot.top/dinh-gia-co-phieu

- Nhập những thông tin quan trọng như: EPS và PE vào của sổ, riêng EPS tính theo đơn vị nghìn đồng.

Ví dụ: 2,691 (hai nghìn sáu trăm chín mươi mốt đồng) sẽ nhập là 2.691 (hai phẩy sáu trăm chín mốt)

Chọn dữ liệu là quý hay là năm

- Lưu ý: Nhập theo đúng thứ tự, hàng Y1 là EPS và PE của năm trước hay quý trước. Y2 là EPS và PE của năm kia (cách 2 năm) hay quý kia (cách 2 quý)....Nhập hết đến hàng Y4.

- Kết quả: Sẽ có 2 kết quả khác nhau được định giá bởi 2 phương pháp khác nhau từ dữ liệu đã nhập.

Giá trị thực của cổ phiếu SSI

Đây là thông tin 4 quý gần nhất từ báo cáo tài chính của cổ phiếu SSI, sau khi nhập vào công cụ để xác định giá trị thực của cổ phiếu SSI thì ta thấy có 2 giá trị thực là: 31.546 đồng và 42.944 đồng.

- Tại thời điểm định giá thì cổ phiếu SSI đang giao dịch ở mức 51.000 đồng, có nghĩa là thị giá cao hơn giá trị thực.

- Ở thời điểm ra báo cáo tài chính gần nhất (quý I năm 2021) là vào khoảng cuối tháng 03 đầu tháng 04. Lúc đó cổ phiếu SSI đang giao dịch ở khoảng 31.000 đồng đến 35.000 đồng. Chúng ta có thể mua vào với kỳ vọng tăng lên giá trị thực mức 42.000 đồng (tỷ suất sinh lời là 20%).

KẾT LUẬN: Đó, bạn thấy sự lợi hại khi chúng ta tìm được giá trị thực của cổ phiếu chưa. Trong thời gian nắm giữ chưa đến 03 tháng đã có lợi nhuận 20% rồi. Mà khi đó mua vào còn an toàn hơn khi ta tù mù đi mua một cổ phiếu mà không định giá được giá trị thực.

Xem thêm:
- Phân tích và định giá cổ phiếu DXG
- Cổ phiếu AAA mục tiêu bao nhiêu, mua được không?
- Chỉ số RS - Truy tìm cổ phiếu mạnh nhất
- Profit Index - Chỉ số dòng tiền, dòng tiền thông minh
- Phân tích cổ phiếu HPG và MBB

TRÂN TRỌNG

Post a Comment

0 Comments