Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

Profit Index - Chỉ số sinh lời

Profit Index - Chỉ số sinh lời

Công cụ này chả liên quan đến dòng tiền cả? Liệu có thực sự không liên quan? Vậy thì đi tìm hiểu tính năng của công cụ này nhé. Cũng như 2 công cụ còn lại, đó chính là nhóm cộng cụ trong nhóm dòng tiền. Còn tính năng của công cụ này sẽ có những gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng cả công cụ này trong cả 3 công cụ của dòng tiền?

Những cổ phiếu trong VN30 sinh lời mạnh lên


Tính năng của Profit Index

- Phát hiện sự phân bố dòng tiền trong toàn thị trường.
- Nhóm ngành nào dễ tạo lợi nhuận hơn.
- Watchlist nào đang tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Code amibroker Profit Index

_SECTION_BEGIN("Profit Index");
/*----CHI SO LOI NHUAN
- So sanh co phieu tao ra loi nhuan
- So sanh co phieu tren toan thi truong
- So sanh co phieu theo nhom nganh
*/
F186_Profit_Index();
_SECTION_END();

Hướng dẫn sử dụng

Đầu tiền để bộ code hoạt động được bạn cần phải tạo được watchlist, và trong watchlist phải có ít nhất 1 cổ phiếu. Watchlist này bạn thích tạo như thế nào là do mục đích của bạn. Tuy nhiên tốt nhất là tạo watchlist theo nhóm ngành, ngành hay lĩnh vực. Và cho những cổ phiếu có cùng một tính chất đó vào cùng watchlist.

Hướng dẫn sử dụng Profit Index

Hướng dẫn tạo watchlits

Xem thêm:

TRÂN TRỌNG

Post a Comment

0 Comments