Header ads

Bot tín hiệu cổ phiếu Thông báo:Phiên bản mới nhất Trading Plus đã phát hành thành công. Quý NĐT có thêm công cụ nâng cao và nâng cấp phái sinh chuyên nghiệp hơn bao giờ hết...! TRÂN TRỌNG!

Update phiên bản 2021 mới nhất - File backtest

Update phiên bản 2021 mới nhất

Phái sinh ngày càng được chú trọng và ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Vậy, trong phiên bản cập nhật này đã nâng cấp độ chính xác cho công cụ Phai Sinh M1. Phiên bản mới nhất trong năm 2021 sẽ được thông báo yêu cầu cập nhật phiên bản mới vừa được phát hành. Tất cả các loại Key đều được thông báo yêu cầu bắt buộc cập nhật.

Phiên bản mới có gì?

- Tất cả kết quả bảng Scan sẽ không còn hiển thị tín hiệu Wait nữa. Mà trong bản cập nhật trong bảng Scan sẽ hiển thị 4 tín hiệu: Wait buy, Buy, Wait sellSell.

- Hệ thống Phai Sinh M1 tích hợp tính năng thuật toán mới cho tín hiệu nâng cao độ chính xác hơn. Chính vì vậy, số lượng tín hiệu sẽ ít hơn phiên bản cũ, tự động hạn chế các tín hiệu nhiễu và các tín hiệu ít chính xác.

Cập nhật phiên bản như thế nào?

Mặc định hệ thống sẽ tự động cập nhật như các phiên bản trước. Để tự động cập nhật dễ dàng nhất chúng tôi yêu cầu không được gỡ phần mềm Trading Plus, khi người dùng gỡ đi sẽ mất tính năng cập nhật tự động.

Thông báo cập nhật phiên bản 2021

Sau khi cập nhật thành công hệ thống sẽ yêu cầu nhập lai Key để tiếp tục sử dụng phần mềm. Bạn có thể kiểm tra hộp thư để lấy Key đã đăng ký, nếu lỡ xóa hợp thư có chứa Key vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Fanpage để được cấp lại Key.

Phái sinh nâng cấp?

Dưới đây là kết quả backtest của bản mới. Dữ liệu được copy nguyên từ kết quả backtest trong Amibroker và chuyển sang Excel để chuyển đổi phí và lợi nhuận.

- 1 tháng: File 1M

- 3 tháng: File 3M

- 6 tháng: File 6M

- 12 tháng: File 12M

Xem thêm:

- Cài đặt phần mềm Trading Plus

- Công cụ Breakout-Trendline

- Tính năng tiên đoán trong Trading Plus

- Cách chọn cổ phiếu tốt

- Hướng dẫn sử dụng chỉ số C-Index và phần kỳ

TRÂN TRỌNG


Post a Comment

0 Comments