Header ads

Viết code amibroker tốt nhất

Cập nhật thêm công cụ mới

Cập nhật thêm công cụ mới

Chúc mừng VN - Index đã chạm mốc 1.200 điểm một lần nữa. Trong phiên bản này quý NĐT sẽ được sử dụng thêm rất nhiều công cụ mới. Cả về công cụ miễn phí và công cụ phân quyền khác. Trong tương lai không xa bên mình sẽ cập nhật thêm một số công cụ nâng cao khác nữa, và hiệu quả khá cao mà hiện tại bên mình vẫn đang sử dụng để mua cổ phiếu.

Công cụ nâng cao Risk

Thêm những công cụ nào?

Có rất nhiều công cụ được thêm vào, tốt nhất là quý anh/chị hãy cài đặt lại theo link file này https://bit.ly/3g08e7o và có thể xem hướng dẫn cài đặt mới để có thể tự động thêm vào đầy đủ các công cụ như dưới đây nhé.

Công cụ mới

- Công cụ hiện tại là 11 công cụ khác nhau.
- Được phân ra từng thư mục rõ ràng.
- Đối với các key thanh toán sẽ được toàn quyền sử dụng các chức năng có trong mục Free.
- Trong mục Free bị dưới hạn một số chức năng nâng cao, nhưng đối với key thanh toán sẽ được toàn quyền sử dụng và tùy chỉnh.

Chức năng của các công cụ?

- F186 - Momen Signal: Xác định sóng ngắn hạn, tìm ra các vùng tích lũy thể hiện bởi thanh màu. Công cụ này nên sử dụng kết hợp với BBand(20,2) để nhanh chóng tìm ra chính xác được vùng tích lũy tốt nhất. Xem chiến thuật của công cụ này....!

- F186 - Signal Wave: Xác định sóng ngắn hạn, kèm theo tín hiệu mua bán và tự động lọc các tín hiệu nâng cao, tích hợp tính năng Explore truy tìm cổ phiếu có tín hiệu mua/bán. Đối với Key miễn phí sẽ không được sử dụng chức năng Explore và chức năng tự động lọc tín hiệu chính xác.

- F186 - T3 Signal: Hệ thống hoàn toàn miễn phí, tín hiệu mua/bán cho T+3 nhanh. NĐT thận trọng trong việc mua/bán theo T3, lợi nhuận có thể rất tốt hoặc rất tồi tệ. Quý anh/chị có thể chọn cổ phiếu dựa vào công cụ này và thêm kỹ năng khác sẵn có của quý anh/chị. Key miễn phí không sử dụng được chức năng Explore truy tìm cổ phiếu có tín hiệu mua bán. Xem cách sử dụng công cụ Signal T3...!

- Trading For Risk: Hệ thống tín hiệu mua bán theo cảnh báo rủi ro. Hệ thống chỉ tìm điểm mua vào, không khuyến nghị mục tiêu hay điểm bán. Bán do NĐT tự bán ra theo chỉ số F186-Risk, lúc không còn AN TOÀN nữa thì bán ra. Hệ thống tích hợp tính năng Explore truy tìm tín hiệu mua theo 4 loại tín hiệu khác nhau có kèm theo cảnh báo an toàn. Lưu ý: Những cổ phiếu xuất hiện trong kết quả Explore sẽ rất có giá trị và không phải phiên nào cũng có thể tìm ra được cổ phiếu xuất hiện ở kết quả đó. Xem cách lựa chọn cổ phiếu tốt nhất...!

- F186 - Risk: Chỉ số cảnh báo mức độ rủi ro, gồm 4 mức cảnh báo: Dưới 2.5: RẤT AN TOÀN, từ 2.5 - 5: AN TOÀN, từ 5-7.5: KHÔNG AN TOÀN, trên 7.5: RẤT KHÔNG AN TOÀN. Công cụ này tích hợp thêm tính năng Explore truy tìm các cổ phiếu có Volume > 50.000 và cảnh báo rủi ro cho các cổ phiếu đó. Hướng dẫn sử dụng công cụ cảnh báo rủi ro an toàn.

- F186 - RS: Chỉ số RS, thường được sử dụng để định giá cổ phiếu tự động. Màu đỏ thể hiện giá cổ phiếu có thể giảm (định giá thấp hơn giá hiện tại). Màu xanh thể hiện giá cổ phiếu có thể tăng (định giá cổ phiếu có thể cao hơn giá hiện tại). Chỉ số RS hoạt động như thế nào?

- Free: Công cụ này có từ phiên bản trước, là công cụ miễn phí. Có tín hiệu khuyến nghị mua bán đầy đủ. Trong bảng quét không hiển thị các tín hiệu mua dưới T+5 đối với key miễn phí. Tích hợp thêm tính năng tiên đoán điểm mua cổ phiếu sớm hơn 1 phiên.

- C-Index: Chỉ số xác định sức mạnh của cổ phiếu hay thị trường. Màu đỏ: Thể hiện sức mạnh yếu dần, màu trắng: chuẩn bị vùng đảo chiều sức mạnh, màu xanh: Sức mạnh tăng dần.

- Divergence: Chỉ số phân kỳ, xác định sự phần kỳ của thị trường hay cổ phiếu nào đó. Màu đỏ: Thể hiện sự phân kỳ âm(giảm) và màu xanh thể hiện sự phân kỳ dương(tăng).


- Market Cycle: Chỉ số đo lường chu kỳ mua bán của cổ phiếu, dựa vào chỉ số này quý NĐT có thể biết được cổ phiếu nào đang chuẩn bị đi vào chu kỳ mua hay chu kỳ bán. Màu xanh: Chu kỳ mua. Màu đỏ: Chu kỳ bán.

- Breakout Trendline: Công cụ tìm ra các điểm, các cổ phiếu có tín hiệu breakout khỏi trendline. Tích hợp thêm Explore truy tìm các cổ phiếu các breakout khỏi trendline.

- Magic: Công cụ đo lường sự cung cầu của thị trường, không cụ này không sử dụng để tìm điểm mua bán. Nến màu xanh thể hiện cầu tăng lên, có thể cổ phiếu sẽ tăng giá theo nhu cầu đó, và ngược lại.

- Phai Sinh M1: Duy nhất công cụ này sử dụng để giao dịch phái sinh trên khung thời gian 1 phút. Hệ thống tự động xác định vùng LONG, vùng SHORT và các điểm Long hay Short có kèm theo cắt lỗ và các mục tiêu khác nhau. Công cụ chỉ có key Premium sử dụng được mà thôi.

- Trading Plus v5.2.8: Đây là công cụ tiên tiến có tính năng tính điểm xếp hạng theo thanh điểm 10. NĐT chỉ nên mua những cổ phiếu có tín hiệu mua chuẩn và có điểm xếp hạng đạt ít nhất 5/10 điểm. Có thêm cột đọc các bộ nến đảo chiều cho cổ phiếu và thêm tính năng cảnh báo rủi ro cho từng cổ phiếu.

Xem thêm:

TRÂN TRỌNG

Post a Comment

0 Comments