Header ads

Thẻ cào F186 Thông báo:Phiên bản mới nhất Trading Plus đã phát hành thành công. Quý NĐT có thêm công cụ nâng cao và nâng cấp phái sinh chuyên nghiệp hơn bao giờ hết...! TRÂN TRỌNG!

Code Alligator for Amibroker (AFL)

Code Alligator for Amibroker (AFL)


Công cụ hỗ trợ tín hiệu mua bán trên Amibroker Alligator rất chuyên nghiệp

Code Alligator for Amibroker

// Alligator
//==============================================================
//      Signal Buy Sell
//      Production by: Trading Plus
//      Date: 16/10/2012
//        Contact: tradingplus.dt@gmail.com
//      Version: 5.2.1.1
//==============================================================
MidPrice=(H+L)/2;
iPeriod=5;
Lips = MA(MidPrice, 5);
for(i=5+1; i<BarCount; i++)
{
   iSum = Lips[i-1]*(5-1)+MidPrice[i];
   Lips[i] = iSum/5;
}
Plot(Lips, "Lips", colorGreen, styleLine, Null, Null, 3, 0, 1);

iPeriod=8;
Teeth = MA(MidPrice, 8);
for(i=8+1; i<BarCount; i++)
{
   iSum = Teeth[i-1]*(8-1)+MidPrice[i];
   Teeth[i] = iSum/8;
}
Plot(Teeth, "Teeth", colorRed, styleLine, Null, Null, 5, 0, 1);

iPeriod=13;
Jaw = MA(MidPrice, 13);
for(i=13+1; i<BarCount; i++)
{
   iSum = Jaw[i-1]*(13-1)+MidPrice[i];
   Jaw[i] = iSum/13;
}
Plot(Jaw, "Jaw", colorBlue, styleLine, Null, Null, 8, 0, 1);
Plot(C, "Price", colorGreen, styleCandle, Null, Null, 3, 0, 1);Post a Comment

0 Comments