Header ads

Thẻ cào F186 Thông báo:Phiên bản mới nhất Trading Plus đã phát hành thành công. Quý NĐT có thêm công cụ nâng cao và nâng cấp phái sinh chuyên nghiệp hơn bao giờ hết...! TRÂN TRỌNG!

Chiến thuật đơn giản với RSI

Chiến thuật đơn giản với RSI
(Strategy trading with RSI)

RSI là một trong  số các công cụ thường được sử dụng để xác định điểm quá mua/quá bán của thị trường hay tài sản nào đó. Ngoài ra, công cụ này hay được dùng để tìm phân kỳ - hội tụ trong ngắn hạn.

Quá mua và quá bán

Trên RSI người ta thường dùng để xem xét tình trạng quá mua/quá bán của thị trường tại thời điểm và khung thời gian đang xem xét.
Điểm quá mua, quá bán

Quá mua/quá bán trên RSI Quá mua/quá bán trên RSI Với thông tin và tín hiệu này trên RSI ta thấy có 2 mức quan trọng là 30/70 là 2 mức xác định quá mua/quá bán.
- Quá bán: Khi RSI ở dưới 30 hoặc thấp hơn. Tại vùng naày NĐT có thể mua vào.
- Quá mua: Khi RSI trên 70 hoặc cao hơn. Tại đây biểu hiện sức mua đã vượt mức, vậy NĐT có thể bán ra.

Phân kỳ hội tụ ngắn hạn trong  RSI

Trước đây đã có một bài viết về phân kỳ hội tụ đỉnh cao trong giao dịch dài hạn rồi, bây giờ cùng tìm hiểu qua phân kỳ hội tụ trong RSI ra sao nhé.
Chu kỳ đảo chiều tăng giá - Phân kỳ tăng: Khi có tín hiệu này có khả năng thị trường sẽ đảo chiều tăng giá trong khoảng thời gian dài, được hình thành như sau:
Phân kỳ tăng giá trên RSI

Đặc điểm nhận biết và điều kiện cần có cho tín hiệu này như sau:
- Trước đó là một khoảng đang giảm giá.
- Trên đường giá có tạo 2 đáy, đấy sau (đáy 2) thấp hơn đáy trước (đáy 1). Đồng thời trên RSI cũng tạo 2 đáy.
- Trên RSI tạo 2 đáy, đáy sau (đáy 2) cao hơn đáy trước (đáy 1).
- Giữa 2 đáy này không có đáy nào khác.
==>Giao dịch: Sau khi có tín hiệu trên và hoàn thành đáy 2, NĐT sẽ vào lệnh giao dịch tại đáy thứ 2 (đáy sau).

Chu kỳ đảo chiều giảm giá - Phân kỳ giảm: Khi có tín hiệu này có khả năng thị trường sẽ đảo chiều giảm giá trong khoảng thời gian dài, được hình thành như sau:
Phân kỳ giảm giá trên RSI

Đặc điểm nhận biết và điều kiện cần có cho tín hiệu này như sau:
- Trước đó là một khoảng tăng giá.
- Trên đường giá có tạo 2 đáy, đấy sau (đáy 2) thấp hơn đáy trước (đáy 1). Đồng thời trên RSI cũng tạo 2 đáy. - Trên RSI tạo 2 đáy, đáy sau (đáy 2) cao hơn đáy trước (đáy 1).
- Giữa 2 đáy này không có đáy nào khác.
==>Giao dịch: Sau khi có tín hiệu trên và hoàn thành đỉnh 2, NĐT sẽ vào lệnh giao dịch tại đỉnh thứ 2 (đáy sau).

Sử dụng

Mỗi công có một tính năng và ưu nhược điểm riêng. Còn với RSI chúng ta thường dùng để xác định điểm qua mua, quá bán để tìm cơ hội mua vào. Trong trường hợp hy hữu ta có thể phát hiện và sử dụng thêm tín hiệu phân kỳ hội tụ trong ngắn hạn của chỉ số này.

Trading Plus tổng hợp

Post a Comment

0 Comments